Close
Skip to content

Privacy Verklaring

Gegevensprivacy is van groot belang voor Lavilou en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Lavilou  is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Schout van de Wouwstraat 15
5066 VG Moergestel
Nederland

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
Registratienummer: 75318989
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Milou van Lieshout
BTW-nummer: NL001796333B66
Data Protection Officer; Milou van Lieshout

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Lavilou verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het toekennen van salaris en compensatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren|
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lavilou analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Lavilou volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Lavilou verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken.

Welke gegevens slaan wij op?

Lavilou verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ter bevordering van commerciële handelingen.

We verzamelen gegevens bij het bezoeken van onze pagina’s en bij het initiëren, afsluiten, verwerken en annuleren van orders.

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. Eenvoudig gezegd wordt het IP-adres vastgelegd dat uw pc op dit moment gebruikt, de datum en de tijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw pc en de pagina’s die u bekijkt. Herleiding naar de persoon is doorgaans niet mogelijk en ook niet de bedoeling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lavilou gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lavlou gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Naam

Functie

Bewaartermijn

Googly Analytics

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet

2 jaar

 

 

 

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Waar slaan we uw gegevens op?

Onze website maakt gebruik van een beveiligde omgeving, in de url-balk te herkennen aan het slot. Alle gegevens die u op welke wijze dan ook met ons deelt, alsmede onze offertes, opdrachtbevestigingen, correspondentie, facturen etc. worden opgeslagen op beveiligde servers.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Lavilou deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lavilou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lavilou uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Plaats

Doel

Welke gegevens

Financiën

Exact

Delft, NL

Administratie

– Contact gegevens

– Factuur historie

Marketing

Mailchimp

Atlanta, USA

Directe marketing communicatie

– Click ratio direct mailing

– Open ratio direct mailing

– E-mail gegevens

– Adres gegevens

– Telefoon nummer

IT

Neostrada

Lelystad, NL

Onderhoud & beveiliging servers

– Bedrijfsdata back-up

– Beveiliging servers

IT

De Beer Solutions

Moergestel, NL

Onderhoud & beveiliging website

– Beveiliging website

Lavilou verstrekt verder aan derden uw gegevens niet, tenzij er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

We streven ernaar uw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te doen. We leggen betrouwbare derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

We doen altijd ons best om uw persoonsgegevens te beschermen en maken, zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze servers worden verzonden, niet garanderen. Elke verzending is daarom voor uw eigen risico.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Lavilou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens voor direct marketing worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Lavilou die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs of een uittreksel Kamer van Koophandel met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Lavilou uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door Lavilou verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met Lavilou
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Lavilou, ongeacht de betalingswijze
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Lavilou: Lavilou zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Lavilou te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Lavilou: beperkt Lavilou elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, Lavilou elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* als Lavilou de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Data Protection Officer:

We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (Milou van Lieshout) via shop@lavilou.com met DPO als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat Lavilou uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Klachten

Lavilou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shop@lavilou.com

Wanneer u een klacht heeft, neemt u contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. In geval er voor u geen bevredigende oplossing komt, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Lavilou
Schout van de Wouwstraat 15
5066 VG Moergestel
Nederland
T 0612229244
E shop@lavilou.com